Operatorul aerian „HiSky” SRL este persoană juridică cu sediul în Republica Moldova, municipiul Chișinău, str. Armenească nr.28. În sensul legislației cu privire la protecția datelor,suntem operator atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental al HiSky, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu legislația de profil.

La prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul HiSky sunt aplicate principiile prevăzute de actele internaționale - Declaraţia universală a drepturilor omului, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Convenția pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automotizată a datelor cu caracter personal, Regulamentul UE 2016/619 al Parlamentului European și a Consiliului din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor), și de actele naționale – Constituția Republicii Moldova, Legea privind protecția datelor cu caracter personal și alte acte legislative/normative de profil.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, vă încurajăm să ne contactați la adresa de e-mail [email protected].

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți, cu titlu de exemplu, colectăm date cu caracter personal din documentele de identitate ale dumneavoastră în calitate de client.

În general, legislația privind protecția datelor cu character personal oferă o serie de drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți solicita furnizarea și accesul datelor dumneavoastră, aveți dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal, vă puteți opune la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră.

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea Legii nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, accesând următorul link: www.datepersonale.md/md/legi/ .