Autoritatea Aeronautică Civilă va asigura organizarea curselor aeriene neregulate pentru refugiații veniți din Ucraina

06.03.2022

În scopul facilitării circulației refugiaților ce au intrat în Republica Moldova din Ucraina, Autoritatea Aeronautică Civilă va asigura organizarea curselor aeriene neregulate.

Astfel, refugiații care au intrat pe teritoriul Republicii Moldova din Ucraina, ca urmare a situației tensionate din regiune, dar care intenționează să migreze spre o altă țară, au posibilitatea să se înregistreze prin completarea Formularului on-line accesând pagina oficială a Autorității Aeronautice Civile (www.caa.md/repatriere). De asemenea, înregistrarea solicitanților poate fi făcută prin telefon, la numerele: 022 823 500 și 022 823 587, telefoane vor disponibile începând de luni 7 martie, între orele 08:00 – 18:00.

Solicitările vor fi prelucrate într-o bază de date, care va furniza informații în timp real despre probabilitatea operării în cel mai scurt timp a zborului de evacuare. La etapa când pe o destinație se va atesta cel puțin 150 persoane, Autoritatea Aeronautică Civilă va demara concursul de selectare a companiei aeriene care va executa zborul de evacuare, conform Regulamentului aprobat.

Anunțul concursului pentru selectarea operatorului aerian care va opera cursa, va fi publicat pe pagina oficială a Autorității Aeronautice Civile. Câștigătorul va fi desemnat în baza celui mai mic preț oferit per fotoliu (cu toate taxele incluse).

Operatorul aerian desemnat va avea la dispoziție 48 ore pentru a informa toți solicitanții de executarea zborului de evacuare pe destinația respectivă, comercializarea biletelor și transportarea lor.

⚠️Menționăm că cursele aeriene sunt comerciale, costurile fiind acoperite de solicitanți, iar pasagerii trebuie să dețină actele de călătorie valabile pentru țara de destinație.

image
Oрган гражданской авиации обеспечит организацию нерегулярных рейсов для беженцев из Украины

06.03.2022

Для облегчения перемещения беженцев, въехавших в Республику Молдова из Украины, Управление гражданской авиации обеспечит организацию экстренных рейсов.

Таким образом, беженцы, въехавшие на территорию Республики Молдова из Украины и намеревающиеся мигрировать в другую страну, могут зарегистрироваться, заполнив онлайн-форму, на официальном сайте Управления гражданской авиации — www.caa.md/repatriere.

Также они могут зарегистрироваться по телефону: 022 823 500 и 022 823 587. Прием заявок будет вестись с понедельника, 7 марта, с 08:00 до 18:00.

Все запросы поступят в специализированную базу данных, где в режиме реального времени можно проверить информацию о возможности ближайшего по времени выполнения эвакуационного рейса. Если в пункте назначения верифицировано наличие не менее 150 человек, Управление гражданской авиации откроет конкурс по отбору авиакомпании, которая выполнит эвакуационный рейс, в соответствии с утвержденным Регламентом.

Объявление о проведении конкурса по отбору авиаперевозчика будет опубликовано на официальном сайте Управления гражданской авиации. Победителя выберут по критерию наиболее низкой цены, предложенной за одно пассажирское место (включая все налоги). У авиаперевозчика-победителя будет 48 часов для того, чтобы проинформировать всех заявителей о выполнении эвакуационного рейса, о продаже билетов и осуществлении рейса.

Обращаем внимание, что эвакуационные рейсы являются коммерческими, расходы покрываются заявителями, а пассажиры должны предоставить необходимые для страны назначения проездные документы.

image
Ultimele Știri